Glasilo Saveza udruženja građana oštećenog sluha i govora BiH

 

 MOSTOVI BROJ 4

 

 MOSTOVI BROJ 5

 

 MOSTOVI BROJ 6

  

 MOSTOVI BROJ 7

Sadržaj

Saradnici u ovom broju

 

 MOSTOVI BROJ 8/9

 

 MOSTOVI BROJ 10

 

 

 

Micro-Link premošćava distancu 

                                            

Kada saberete jedan i jedan ponekad dobijete više od dva…

 

Mnoge aktivnosti kojima se svi bavimo odvijaju se u uslovima kada nastaju teškoće u slušanju: na poslu, u slobodno vrijeme i na zabavama. Udaljenost od osobe koja govori, šum i odjek stvaraju teškoće koje teško mogu savladati i najsofisticiraniji slušni aparati.

Kako bi se ove teškoće savladale WIDEX sada nudi Micro-Link – bežični FM radio sistem za slušne aparate, najmanji na svijetu i najsavršeniji.

Kombiniranje slušnog aparata Senso sa Micro-Link FM sistemom kreiraće novu dimenziju vašeg doživljaja slušanja. Sistemi digitalne kontrole glasnoće i redukcije buke kod Senso slušnih aparata u uzajamnom djelovanju sa Micro-Link-om pomažu da se premosti udaljenost između korisnika slušnog aparata i govornika.

                Ovo omogućuje da se korisnik nesmetano fokusira na govornika, dok je u isto vrijeme slušanje govora mnogo jasnije i razumljivije nego ikada prije – pa čak i u situacijama slušanja kada i osobe sa normalnim sluhom imaju teškoće.

 

Osobine proizvoda

Micro-Link ima dvije osnovne komponente: FM transmiter za govornika, HandyMic za vašu ličnu upotrebu ili MicroVox za obrazovne potrebe i Micro-Link-prijemnik za slušaoca.

FM transmiter prima govorne signale na samom izvoru i prenosi ih kao radio signale direktno u Micro-Link prijemnik povezan sa slušnim aparatom. Ti signali idu direktno u uho bez gubitka intenziteta i uz minimalni pozadinski šum.

 

Dnevna upotreba

 

Bez obzira na starost i profesiju, naše stanje i uspjeh, kako profesionalni tako i edukativni, u velikoj mjeri zavise od naše komunikacije sa drugim ljudima.

Jedna od najvećih koristi od Micro-Link sistema je da on daje, kako govorniku tako i slušaocu, totalnu fleksibilnost i slobodu kretanja. Govornik ne mora da bude okrenut prema slušaocu da bi ga ovaj čuo i razumio. Omogućena je puna pokretljivost kod svake aktivnosti, rekreacije ili bilo koje situacije kod kuće.

 

U školi…

Bešumna komunikacija je od vitelnog značaja za školsku djecu i studente na svim nivoima. Oni mogu dobiti maksimalnu korist od časova i interakcije sa drugovima samo ako se ne muče s efektima odjeka i šuma. U školi ili na fakultetu, posebno je važno da se možete skoncentrisati i razumjeti ono što je rečeno, umjesto da se borite da izvučete riječi ili pogađate šta ste čuli.

 

Na poslu…

Micro-Link sistem je projektovan tako da poboljša komunikaciju u situacijama teškim za slušanje, kako bi se izbjegli nesporazumi. Postavite HandyMic blizu govornika, na šalteru – kao što je pokazano na ovoj slici – ili na konferencijski sto ili prikačite ga na instruktorov džep od košulje i čućete govor jasno i razgovjetno kao da stojite uz samog govornika.

Kod kuće ili u slobodno vrijeme…

Ako se bavite sportom, amaterskim pozorištem ili učestvujete u drugim aktivnostima koje vas prisiljavaju da slušate sa udaljenosti, možete dati HandyMic treneru ili režiseru. Na taj način se komentari ili uputstva prenose direktno u vaš slušni aparat i nećete imati problema sa udaljenošću ili bukom iz pozadine.

Ne bismo trebali zaboraviti ni kućni ambijent, važno je da možete komunicirati sa svojom porodicom bez smetnji. U vašem kućnom okruženju, Micro-Link pomaže da premostite razdaljinu između vas i članova porodice. U vrijeme obroka možete usmjeriti HandyMic prema osobi koja govori. Isto tako porodica može da uživa slušajući TV i radio program pri normalnom pojačanju. Također možete prikopčati HandyMic na priključak za slušalice vašeg kompjutera ili CD player-a pomoću kabla priloženog uz Micro-Link sistem.

Ako se vozite u kolima, u autobusu ili vozu, bićete u stanju da čujete šta vaš saputnik govori uprkos buci koju stvara vozilo.

Zahvaljujući Mikro-Link sistemu imate sve ove mogućnosti.

Mikro-Link stvara nevidljivu vezu između vas i govornika.

 

Povratak na sadržaj